Kamil bir palançı olsada insan, yaxşıdır yarımçıq papaqçılıqdan

Submitted by taddy26 on 05.08.2013

Kamil bir palançı olsada insan, yaxşıdır yarımçıq papaqçılıqdan (Azerbaijani) — Kamil bir palançı olsada insan, yaxşıdır yarımçıq papaqçılıqdan
Nizami Gəncəvi.

Azerbaijani, explained by taddy26 on Mon, 05/08/2013 - 09:01